«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020- 2021»

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2020- 2021 στην Ε ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου πρέπει να συμπληρώνουν τη δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και να την καταθέσουν στην Διευθυντρια του Σχολείου  έως 5 Ιουνίου 2020 (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ