Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας επισυνάπτω την εγκύκλιο και τον κατάλογο με τα μουσικά γυμνάσια για όποιον ενδιαφέρεται.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   

ΣΧΟΛΕΙΑ