Category Archives: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο για γονείς Κακοποίηση – παραμέληση των παιδιών

Αγαπητοί γονείς,
Το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας- Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ξεκινά έναν κύκλο προαιρετικών επιμορφωτικών συναντήσεων, με θέμα:
Κακοποίηση – παραμέληση των παιδιών: Το παιδί θύμα ενδο-οικογενειακής βίας όπως μπορεί να εμφανιστεί στο σχολικό πλαίσιο
Δύο (2) εξ αυτών των συναντήσεων απευθύνονται σε γονείς/ ενήλικες έχοντες την ευθύνη μαθητών/ τριών της Α/θμιας Εκπαίδευσης (Προσχολικής & Δημοτικής, ειδικής και γενικής αγωγής), ανά ομάδα 4 Δήμων.
Λίγα λόγια για το περιεχόμενο των συναντήσεων: Στις συναντήσεις αυτές θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τις μορφές βίας κατά των παιδιών και την έκταση του φαινομένου αυτού στην Ελλάδα και Διεθνώς και να θέσουμε ερωτήματα σχετικά με την ανίχνευση και την αντιμετώπιση περιστατικών αποκάλυψης κακοποίησης/ παραμέλησης, τους παράγοντες, που δυσκολεύουν τα παιδιά να αποκαλύψουν την κακοποίησή τους και το νομικό πλαίσιο που διέπει ένα περιστατικό κακοποίησης καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις όλων μας σε περίπτωση αποκάλυψης.
Η 1η συνάντηση απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στους Δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Αλίμου & Παλαιού Φαλήρου, με προσκεκλημένη ομιλήτρια/ συντονίστρια την κ. Ανθή Βασιλακοπούλου, Κοινωνική Λειτουργό, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας- Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Ημερομηνία & ώρα πραγματοποίησης: Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021, 6.00 μ.μ. – 8 μ.μ..
Σύνδεσμος Webex
https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=m824df256611708d6009986576e627da7
Η 2η συνάντηση απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας & Μοσχάτου- Ταύρου, με προσκεκλημένη ομιλήτρια/ συντονίστρια την κ. Μεταξία Σταυριανάκη, Κοινωνική Λειτουργό, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας- Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Ημερομηνία & ώρα πραγματοποίησης: Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021, 6.00 μ.μ. – 8 μ.μ..
Σύνδεσμος Webex:
https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=m751ea59a27024ffcd6c3cccf037c1c08

Αφίσα 1ης Συνάντησης

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης10306

Καλημέρα σας,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία της Γραμμής 10306 και ειδικότερα της ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων, εκπαιδευτικών, παιδιών και εφήβων, μέσω της επιλογής 3.

ΑΦΙΣΑ

Ενημερωτικό γράμμα για την γραμμή 10306 – επιλογή 3

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,

σας ενημερώνουμε, ότι στο σχολείο μας έχει αναλάβει υπηρεσία από 8/01/2021 ο Σχολικός Ψυχολόγος ΠΕ23 κ. Ζιάκας Νικόλαος, ο οποίος θα  παρίσταται στον χώρο μας κάθε Τετάρτη εκάστης εβδομάδας έως λήξης του διδακτικού έτους.

Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτικής υποστήριξης προσωπικής ή του παιδιού σας καθίσταται αναγκαίο, αφενός  ο προγραμματισμός της συνάντησης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Διευθύντρια του σχολείου κι αφετέρου η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης για τη συναίνεση / συγκατάθεση του γονέα για τη συνεργασία.

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή ενημέρωση για την Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-COV-2 με έμφαση στον χώρο του 
σχολείου, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου  
και ώρες 17:00-18:30 , θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex 
Events.
       Καθώς η εν λόγω συνάντηση απευθύνεται και σε γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών των σχολείων σας, παρακαλούμε για την _έγκαιρη ενημέρωσή 
τους_, μέσω των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ή με κάθε άλλο πρόσφορο 
τρόπο.   
    Για την παρακολούθησή της, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να 
ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες:     
    α. Συνδεθείτε με τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο τουλάχιστον 
15΄-20΄ λεπτά πριν _την ορισμένη ώρα έναρξης της τηλεδιάσκεψης.   
   EVENT:        Πρόληψη και Αντιμετώπιση του SARS-CoV2 με Έμφαση στον Χώρο του Σχολείου               
   EVENT ADDRESS FOR ATTENDEES:

https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=ecb8592bedd29d91a412f66d61c2081c2
   DATE AND TIME:        Monday, September 28, 2020 5:00 pm
Greece Summer Time (Athens, GMT+03:00)
   DURATION:        1 hour 30 minutes
   EVENT NUMBER:        162 268 6920
   EVENT PASSWORD:        eschool (3724665 from phones)    

    β. Στη συνέχεια μπορείτε να δώσετε όνομα και επίθετο (για να 
γνωρίζουμε ποιοι εισέρχονται στην αίθουσα), ένα email και το password*.

    γ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πατήσετε αποκλειστικά μόνο, την επιλογή _JOIN BY 
BROWSER_. (ό.π. στον πίνακα που ακολουθεί)    

    * _Το Event Number_ αφορά σε όσους/ες θελήσουν να συνδεθούν _από 
κινητό τηλέφωνο ή tablet.          
    Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να θέσουν επώνυμα και 
σημειώνοντας την ιδιότητα τους (γονέας-σχολείο) _ερωτήματα ή 
προβληματισμούς_ που άπτονται του θέματος, _στο __chat_ της 
τηλεδιάσκεψης, τηρώντας τους αρμόζοντες κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας 
και σεβασμού απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες, τους 
προσκεκλημένους ομιλητές και διοργανωτές, αλλά και επί της διαδικασίας.
     
    Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης θα υπάρξει διάθεση _ειδικής φόρμας 
ανώνυμης αποτίμησης και κατάθεσης προτάσεων για μελλοντικές 
επιμορφωτικές δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας_ που άπτονται 
των ενδιαφερόντων και αναγκών των συμμετεχόντων/ουσών γονέων και 
κηδεμόνων, η οποία θα _μπορεί να συμπληρωθεί και μετά την ολοκλήρωση 
της εκδήλωσης_ (με αντιγραφή του ηλεκτρονικού συνδέσμου στο browser, 
συμπλήρωση των πεδίων και υποβολή _έως τις 20:00 της ίδιας ημέρας_).   
     
    Τα προσωπικά δεδομένα που θα δοθούν από τους συμμετέχοντες/ουσες 
θα χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές μόνο για τους σκοπούς της 
συνάντησης (σύνδεση) και δεν θα διατεθούν σε κανένα άλλο φυσικό 
πρόσωπο ή εταιρεία και για κανένα λόγο.
    
    Τη διαδικτυακή ενημέρωση συνδιοργανώνουν οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, δια των 
Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο της υποστήριξης της σχολικής 
κοινότητας, σε συνεργασία με την κα /Μαρία Τσολιά/, Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείου 
Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», και τον κ./ Γκίκα Μαγιορκίνη/, Επίκουρο 
Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μέλη και οι δύο της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων 
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες (Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων) 
του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση του κορωνοϊού.

Ενημέρωση για δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές/τριες

Αγαπητοί γονείς,

Με βάση το παρακάτω απόσπασμα από την εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21» με Αριθ. Πρωτ.: 121802/ΓΔ4/ 15-9-2020,

Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

 • (α) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς.
 • (β) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς:
  • (i) ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
  • (ii) συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19,
  • (iii) νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19
  • (iv) έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.

Ομάδες αυξημένου κινδύνου

 1. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 6 μήνες από την ολοκλήρωση της
 2. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες
 3. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 24 μήνες
 4. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία
 5. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4<500)
 6. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα)
 7. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια
 8. Μαθητές με αιμοδυναμική σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια
 9. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ιόντωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου
 10. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα

Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών

 1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

 • i.Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.
 • ii.Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
 • iii.Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
 • iv.Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
 • ν. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HlV και CD4 <500).
 • vi.Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20ης/μέρα).
 • vii.Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
 • viii.Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
 • ix.Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
 • x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Όποιοι γονείς ενδιαφέρονται για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα παιδιά τους να προσκομίσουν έως και Παρασκευή 25-09-2020 στη σχολική μονάδα φοίτησης των τέκνων τους ή των ίδιων εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Ευχαριστώ

Ανακοίνωση

Σε εφαρμογή της με αρ.πρωτ. Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/9-9-2020 (ΦΕΚ 3838/9-9-2020 Υ.Α) σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης στον ΕνιαίοΤύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 25-9-2020.

Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς ,

Σας  ενημερώνουμε ότι την  Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες  θα προσέλθουν στο σχολείο από τις 8:00΄π.μ.  έως και τις 8:15΄π.μ. το αργότερo, από την κεντρική είσοδο της οδού Γιαννιτσοπούλου και θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις 13:15΄ μ.μ. από τις πόρτες που ήδη έχουμε ορίσει για κάθε τάξη.

Το ολοήμερο πρόγραμμα(13:15μ.μ. έως και 16:00 μ.μ.)προς το παρόν δε θα λειτουργήσει. Για την έναρξη λειτουργίας του θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας, την οποία παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά για ενδεχόμενα νέα και διευκρινίσεις.