Αρχικη

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας

Περιηγηθείτε στις σελίδες μας και αναζητήστε χρήσιμες πληροφορίες

Εγγραφές Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023

(Φ.6/18474/Δ1/18-02-2022)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25)  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ.  Αποδεικτικό στοιχείο (Πρόσφατη απόδειξη Δ.Ε.Η   στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας  του μαθητή / μαθήτριας ή ηλεκτρονικό  συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας από την Εφορία ή το Έντυπο Ε1 σελίδα 3η της Εφορίας)  από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/ μαθήτριας .

ε . Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

στ. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ)

ζ. Αίτηση γενικά στοιχεία ( ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ )

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους  χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838). συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 18 Μαρτίου 2022 από τις 8:30΄π.μ. μέχρι 12:00΄π.μ. (εργάσιμες ημέρες)  και μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (2108983093) στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου  . Παρακαλούνται οι γονείς που προσέρχονται στο σχολείο για την εγγραφή του παιδιού τους να τηρούν τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας για την αποφυγή  διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) . Τήρηση αποστάσεων , μάσκα  .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 10/1/2022 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Ενημέρωση για self-test

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες
σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr . Η δήλωση των self-test
θα γίνεται πλέον υποχρεωτικά στην παραπάνω πλατφόρμα. Με την δήλωση το
σχολείο θα ενημερώνεται αυτόματα για το αποτέλεσμα του self test και
έτσι δεν θα χρειάζεται η αποστολή του αντίστοιχου email στη σχολική
μονάδα. Μέχρι την ομαλοποίηση της λειτουργίας οι μαθητές θα
εξακολουθούν να προσκομίζουν εκτυπωμένες τις σχολικές κάρτες edupass.
Για τον καλύτερο έλεγχο παρακαλούμε η δήλωση του αποτελέσματος να
γίνεται το αργότερο ως τις 07:45 κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

«Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022»

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_self test για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου(ΦΕΚ)

πρωτοκολλο σχολείων final

Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί μεγάλοι, ετοιμαστήτε· μέσα στες εκκλησιές τες δαφνοφόρες με το φως της χαράς συμμαζωχτήτε· ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε· φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε «Χριστός Ανέστη», εχθροί και φίλοι. Διονύσιος Σολωμός

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών και η Διευθύντρια του Σχολείου μας εύχονται εγκάρδια σε όλους, μικρούς και μεγαλύτερους, Καλή Ανασταση γεμάτη φως!

(πίνακας: Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, 1577-1640, Φλαμανδός ζωγράφος)

       

   ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ

«Υλοποίηση δράσης: “Τα σχολεία στέλνουν μήνυμα αγάπης”»

Αγαπητοί γονείς,

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 170850/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Υλοποίηση δράσης: “Τα σχολεία στέλνουν μήνυμα αγάπης”».

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΑΙΘ “ΔΡΑΣΗ ΑΓΑΠΗΣ”

Έναρξη Σχολικού έτους 2020-21

Αγαπητοί γονείς,Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα “Διευκρινιστικές οδηγίες για Δημοτικά Σχολεία κατά την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021” με Αρ. Πρωτ. Φ7/119778/Δ1/11-09-2020, η οποία εστάλη στο σχολείο μετά τη 1 μ.μ. και αφού σας είχαμε αποστείλει την προηγούμενη ανακοίνωση, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

 • Οι μαθητές/μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα 14-9-2020 στις 8:15 π.μ. τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας (χρήση μάσκας , αποστάσεις κλπ). από την κεντρική είσοδο της οδού Γιαννιτσοπούλου, εκτός από τους μαθητές/ μαθήτριες της Α΄ τάξης, που θα προσέλθουν στο σχολείο από την πλαϊνή είσοδο της οδού Σεμέλης.
 • Στη συνέχεια οι μαθητές /μαθήτριες των Β΄, Γ΄ , Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων  θα πάνε στις αίθουσές τους, όπου θα τους υποδεχθούν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος.  Τους μαθητές/ τις  μαθήτριες  της Α΄ τάξης  θα υποδέχονται στην εξώπορτα οι  δασκάλες τους. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους μια εφεδρική μάσκα σε σακουλάκι τροφίμων με σημειωμένο πάνω το όνομά τους.
 • Την ίδια ημέρα (Δευτέρα 14-9-2020) θα δοθούν στους μαθητές/ στις μαθήτριες τα σχολικά τους βιβλία, μάσκες και ατομικά δοχεία νερού. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη σχολική τσάντα, μια κασετίνα με μολύβι, ξύστρα, γόμα, ξυλομπογιές και ένα τετράδιο. Θα πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους και μια τσάντα μικρή για το διάλειμμα, όπου θα βάλουν το κολατσιό τους, το παγούρι τους (με το όνομά τους), ένα μικρό αντισηπτικό μπουκάλι/ αντισηπτικά μαντιλάκια.
 • Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες θα αποχωρήσουν από τις σχολικές αίθουσες με τη σειρά στις 12:00 το μεσημέρι μετά το πέρας του Αγιασμού ως εξής:
 • Οι μαθητές /μαθήτριες των Α΄ και Δ΄ τάξεων θα αποχωρήσουν από την πόρτα της οδού Σεμέλης.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων θα αποχωρήσουν από την πόρτα της οδού Γιαννιτσοπούλου και
 • Οι μαθητές/μαθήτριες των Ε΄ και ΣΤ΄  τάξεων από την πόρτα της οδού Φιλικής Εταιρείας.

Παρακαλούμε πολύ, όταν παραλάβετε τα παιδιά σας, να αποχωρήσετε άμεσα τόσο για την αποφυγή συνωστισμού όσο και για να διευκολυνθούν οι γονείς των ακόλουθων τάξεων να παραλάβουν τα παιδιά τους έγκαιρα και με ασφάλεια. Οι γονείς-συνοδοί των μαθητών/μαθητριών μπορούν να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια- πάντα τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας (χρήση μάσκας , αποστάσεις κλπ)- και μετά την αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών από τον χώρο του σχολείου

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την κατανόηση…

Με εκτίμηση,

Οι Εκπαιδευτικοί και η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας

Καλή Σχολική Χρονιά!

Ενημέρωση Γονέων για εγγραφή των παιδιών τους στο Ολοήμερο  Πρόγραμμα για το Σχ. έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς, όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μας για το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021, παρακαλώ να συμπληρώσετε την Αίτηση-Δήλωση γονέα/κηδεμόνα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την προσκομίσουν στο σχολείο με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Με e-mail στο 1ο Δημοτικό σχολείο Γλυφάδας.
 2. Να το φέρουν οι μαθητές/τριες στο σχολείο και να το παραδώσουν στο γραφείο της Διευθύντριας σε φάκελο.
 3. Να το φέρουν οι γονείς στο γραφείο της Διευθύντριας, (εάν δεν μπορούν με τους παραπάνω τρόπους) από τις 1.30 μ.μ. έως τις 2.00 μ.μ., αφού έχουν αποχωρήσει όλοι μαθητές/τριες, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με ( μάσκες, αποστάσεις κ.λ.π.).

Προσέξτε παρακαλώ, να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται,( για παράδειγμα εάν θα συμμετέχει το παιδί ή όχι στην Πρωινή Ζώνη).

Η τελική ημερομηνία προσκόμισης των Υπεύθυνων Δηλώσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι η Τετάρτη  16  Ιουνίου 2020.

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες  όλων των τάξεων , μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

 1. Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
 2. Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες .

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα  με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.

Οι μαθητές θα έρχονται εκ περιτροπής και θα είναι χωρισμένοι σε Υποτμήματα.

Το 1ο Υποτμήμα  θα προσέρχεται τη μία εβδομάδα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, και το 2ο Υποτμήμα  Τρίτη και  Πέμπτη και την άλλη εβδομάδα εναλλάξ, δηλαδή το 2ο Υποτμήμα  Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και το 1ο Υποτμήμα Τρίτη, Πέμπτη.

Θα γνωρίζετε σε ποιο Υποτμήμα ανήκει το παιδί σας με e-mail που θα σας σταλεί σήμερα .

Έχουμε φροντίσει ώστε τα αδέλφια που φοιτούν  σε διαφορετικές τάξεις να βρίσκονται τις ίδιες ημέρες στο σχολείο.

Ξεκινάμε από αυτήν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 με το 1οΥποτμήμα.

Τα παιδιά θα προσέρχονται το πρωί στις 8.00΄π.μ.- 8.15΄π.μ. το αργότερο και θα πηγαίνουν κατευθείαν στην σχολική αίθουσα τους, όπου εκεί θα τους περιμένει ο εκπαιδευτικός που έχει την πρώτη διδακτική ώρα στην τάξη τους και θα σχολούν όλοι οι μαθητές/μαθήτριες στις 13:15΄μ.μ.

Οι γονείς δεν θα εισέρχονται στον αύλειο χώρο του Σχολείου για την παράδοση το πρωί ή την παραλαβή το μεσημέρι του παιδιού τους.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει.

Το Κυλικείο του Σχολείου θα είναι κλειστό . Συνεπώς οι μαθητές/ μαθήτριες  θα πρέπει να έχουν μαζί τους κολατσιό και νερό .

Έχουμε φροντίσει να υπάρχουν οι κατάλληλες αποστάσεις στα θρανία, να υπάρχουν αντισηπτικά στις αίθουσες σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και καλό  θα ήταν  ο κάθε μαθητής/τρια να έχει  το δικό του / της ατομικό αντισηπτικό διάλυμα , ώστε να κάνει  χρήση και εκτός της τάξης , εάν χρειαστεί.

Όσοι γονείς δεν δύνανται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο για την περίοδο από 1η Ιουνίου μέχρι και 26 Ιουνίου 2020 , παρακαλώ όπως υπογράψουν την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση  και όπως την αποστείλουν στο e-mail του Σχολείου ή την παραδώσουν οι ίδιοι στο Σχολείο από τις 13:30΄μ.μ. έως και 14:00΄μ.μ. κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Υπεύθυνη Δήλωση

Για ό,τι  θελήσετε  μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο σχολείο στο 210-8983093, και εάν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προσέλθετε, αυτό θα γίνεται πάντα μετά τις 13.30 ΄μ.μ. έως 14:.00΄ μ.μ. μετά από τηλεφωνική ειδοποίησή σας και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα  του σχολείου μας καθημερινά, για να μπορείτε να ενημερώνεστε κι εσείς έγκαιρα.

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Σας ευχαριστούμε

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία

Oι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου.

Διαβάστε την ανακοίνωση